Biyoloji

OKSEF | Biyoloji

BİYOLOJİ; büyükten küçüğe tüm canlıları ve birbirleriyle olan etkileşimlerini inceleyen bir bilim dalıdır. Biyoloji o kadar büyük bir araştırma sahasına sahiptir ki, birbirine geçmiş birden fazla alt daldan meydana gelir. En genel anlamıyla Botanik ve Zooloji olarak iki ana başlık altında incelenebilir. Günümüzde pek çok tür çeşitli nedenlerle yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Çözüm yolu diğer bilimlerle birlikte biyoloji bilimine dayanmaktadır. Devam etmekte olan biyolojik uygulamalarla beraber daha sağlıklı bir yaşam alanı yaratmak biyoloji bilimi ile mümkündür. Canlılığın var olmasıyla başlayıp 18. yy da evrim teorisi, 20.yy başlarında Dolly adlı kuzunun klonlanması ve günümüzde halen devam etmekte olan insanoğluna dair birçok önemli buluşuyla biyoloji bilimi yaşam var olduğu sürece devam edecek olan bir bilim dalıdır.

Şimdi Kayıt Olun
Şimdi Kayıt Olun