Enerji - Mühendislik

OKSEF | Enerji - Mühendislik

MÜHENDİSLİK; doğa bilimlerinin ışığında teknoloji ve bilimi birleştirip hayatımızı kolaylaştıran ürünler yaratan bir disiplin olarak kabul edilmektedir. Mühendis kavramı en basit haliyle problemi belirleyen ve çözüm bulan kişidir. İnsanların günlük hayatta yaşadıkları sorunları belirleyip teknik anlamda çözüm üretirler öyle ki bu süreçte yeni şeyler yaratırlar. Mühendisler, tıptan yenilenebilir enerjiye, gıda teknolojisinden madenciliğe kadar her alanda geleceği şekillendirirler. Buna ek olarak sanayi devriminden sonra artan endüstri ile beraber yenilenebilir ve temiz enerji ihtiyacı en önemli sorunlardan biridir. Modern çağda yeni teknolojileri kullanarak enerjiyi daha etkin kullanmak mümkün olmaktadır. Böylece, devamlı artan enerji ihtiyacına yeni çözümler üretmek adına birçok mühendislik dalı ve türevleri ortaya çıkmıştır.

Şimdi Kayıt Olun
Şimdi Kayıt Olun