Fizik

OKSEF | Fizik

FİZİK; en kısa tanımıyla doğayı anlama, neden-sonuçlarını öğrenme ve bunları matematiksel methodlarla birleştirip analiz eden bir doğa bilimidir. Hatta Fizik Yunancada ‘Doğa’ anlamına gelmektedir. Enerji ve madde arasındaki etkileşimi inceleyerek mantıksal soruları matematiksel olarak analiz eder. Nano boyuttaki malzemelerden güneş sistemindeki galaksilere kadar her şey fiziğin başlıca konusudur. Her doğa biliminde olduğu gibi fizik de deney ve gözleme dayanır. Fizik, diğer doğa bilimlerinin (Kimya, Biyoloji, Jeoloji...) gelişmesine yardımcı olmakla birlikte onlarla birçok konuda iş birliği yapmaktadır. Fiziğin başlıca alt alanları Mekanik, Optik, Elektrik, Manyetizma, Termodinamik, Nükleer Fizik, Katı Hal Fiziği olup günlük yaşamda birçok uygulamada bu alanlardan faydalanılabilir. Kuantum noktaları uygulamasıyla beyindeki kanserli hücrelerin görüntüleme methodunun geliştirilmesi, akıllı telefonlar kullanılarak tıbbi testlerin yapılmasını olanak sağlayan teknolojinin geliştirilmesi gibi günlük hayatta kullanabileceğimiz fiziğin içinde olduğu birçok çalışma bulunmaktadır.

Şimdi Kayıt Olun
Şimdi Kayıt Olun