Buca Bilim ve Sanat Merkezi

BUCA IMSEF | Buca Bilim ve Sanat Merkezi

Buca Belediyesi’nin eğitim ve sanat alanında ki temel hedefleri; gençlerin ve çocukların bilim, teknoloji, sanat yönünden gelişimlerini desteklemek, bilgiye ulaşmalarını, üreten bireyler olmalarını, elde ettikleri bilgileri uygulamalarını ve bu sayede vizyon sahibi, geleceğe hazır bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Bu hedefler doğrultusunda Buca Belediyesi  tarafından 2019 yılında Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi hayata geçirilmiştir. Merkez adını geçmişte Buca’da yer alan ve örnek bir eğitim kurumu olan Kızılçullu Köy Enstitüsü’ne ithafen almıştır. Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi, bilim dilini genç yaşlarda öğretmeyi, farklı sanat dallarına yeteneği olan çocukların keşfedilmesini ve yeteneklerinin ortaya çıkarılmasını, böylece "Geleceğin Bilim İnsanları" ve "Geleceğin Sanatçıları" olarak yetişmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Gençlerin ve çocukların bilim ve teknolojiyi takip edebilecekleri, uygulayabilecekleri, kendi projelerini üretebilecekleri ve yetenekleri doğrultusunda sanatsal faaliyetlerde bulunabileceği bir merkez olarak planlanmıştır. Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi, bilimsel araştırma ve sanat ruhunu tüm Dünya’ya yaymak, aynı yaş grubundan gençlerin sosyal ve kültürel paylaşımlar yapmasını sağlamak, bilim, sanat ve teknolojiye meraklı, değişime ve gelişime açık Dünya gençlerini İzmir Buca’da buluşturmak için BUCA IMSEF (International Music, Sicience, Energy, Engineering Fair)  Bilim ve Sanat Fuar’ını düzenlemektedir.

Şimdi Kayıt Olun
Şimdi Kayıt Olun