Şartname

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

 

İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

 

SOSYAL VE KÜLTÜREL YARIŞMA BİLGİ FORMU

Yarışmanın adı: BUCA IMSEF (Buca International Music Science Energy Engineering Fair)

Yarışmayı Düzenleyen Kuruluş : Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi

Yarışmanın Amacı: Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi tarafından düzenlenen BUCA IMSEF, bilim dilini genç yaşlarda öğretmeyi, Dünya çapında aynı yaş grubundan gençleri bir araya getirerek bilimsel ve kültürel paylaşımlar yapmalarını sağlamayı, küçük yaşta farklı sanat dallarına yeteneği olan çocukların keşfedilmesi ve yeteneklerinin ortaya çıkarılmasını böylece "Geleceğin Bilim İnsanları" ve "Geleceğin Sanatçıları" olarak yetişmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Yarışmanın Kapsamı: Lise ve dengi okul öğrencileri

Yarışmanın Dalları:

1- Fizik

2- Kimya

3- Biyoloji

4- Enerji - Mühendislik

5- Matematik-Bilgisayar

6- Müzik-Piyano

Fizik, Kimya, Biyoloji, Enerji -Mühendislik, Matematik-Bilgisayar Kategorilerine Başvuracak Adaylar için başvuru  koşulları:

1- Yarışmaya, ülkemizde eğitim alan lise ve dengi okul öğrencileri katılabilir.

2- Araştırma projeleri Fizik, Kimya, Biyoloji, Enerji-Mühendislik, Matematik-Bilgisayar alanlarında olacaktır.

3- Yarışmaya her öğrenci ancak bir proje ile katılabilir. Projeler bir öğrenci ya da grup (maksimum 2 öğrenci, 1 öğretmen) olarak hazırlanabilir.

4- 03 Şubat 2020 tarihinden önce aynı ya da başka isimlerle veya aynı ya da benzer konuyla herhangi bir proje yarışmasına katılmış olan projeler, yarışmaya katılamazlar.

5- 2020 yılında gerçekleşecek olan TÜBİTAK 51 Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’na başvuran projelerin TUBİTAK başvurularını yaptıktan sonra Buca IMSEF’e başvurmasında herhangi bir sakınca yoktur. (Enerji kategorisi dahil)

6- Proje raporu, mutlaka Amaç, Giriş, Materyal ve Yöntem, Sonuç, Tartışma, Kaynakça, Teşekkür başlıklarını içermelidir. Rapor yazımı www.bucaimsef.org adresinde belirtilen kurallara uygun olarak yapılmalıdır. Proje özeti 250 kelimeyi geçmemelidir.

7- Tüm katılımcıların projeleri, seçtikleri çalışma alanına uygun olmalıdır. Projeler bilimsel yönteme uygun olarak yapılmalıdır. Projelerin sadece gösteriden, kavramların açıklanmasından, model ya da kitlerden oluşması uygun değildir.

8- Tüm projeler etik kurala uygun olmalıdır.

9- Projeler, üniversite öğretim üyelerinden oluşan jüri tarafından değerlendirilecektir. Jüri, projenin içeriğine göre projenin bilim alanını değiştirebilir. 

10- Projelerin değerlendirilmesinde yaratıcılık ve orijinallik, literatür taraması, bilimsel düşünce, bilimsel yöntem, veri yönetimi, sonuç, uygulama, araştırma becerisi ve çaba, projenin anlaşılması gibi kriterler esas alınacaktır.

11- Projelerin değerlendirilmesinde jürinin verdiği karar esastır. Değerlendirme sonuçlarına itiraz hakkı yoktur.

12- Proje başvuruları online olarak web sayfasından (www.bucaimsef.org) yapılacaktır. Eksik olan proje başvuruları dikkate alınmayacaktır. Proje başvurularının en geç 30.05.2020 tarihine kadar yapılması gerekir.

13- Sergilenmeye değer görülen projeler 01.07.2020 tarihinde web sayfasında (www.bucaimsef.org) duyurulacak ve proje sahipleri mail yoluyla bilgilendirilecektir.

14- Proje sergisi, 01-03 Ekim 2020 tarihleri arasında İzmir-Buca’da gerçekleşecektir. Sergi alanında kullanılacak masa ve panolar kurumumuz tarafından sağlanacaktır. Stant boyutlarına ve poster ölçülerine web sayfasından (www.bucaimsef.org) ulaşılabilir.

15- Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler ile projelerinin kopyalanması ve her türlü medyada kullanılması için izin başvurusu isteyen proje sahiplerinin, projeler sergilenmeden önce patent başvurusunda bulunması önerilir. Yarışmada çekilen tüm görüntülerin ve bilgilerin kullanım hakları kurumumuza aittir. Sunumlar bilgisayar ortamında hazırlanacak ve proje sunumları jüri odasında yapılacaktır.

16- Organizasyon boyunca öğlen ve akşam yemekleri kurumumuzca karşılanacaktır.

17- Program boyunca konaklama masrafları (proje başına en fazla iki öğrenci, 1 öğretmen) kurumumuzca karşılanacaktır.

18- Yarışmada her dalda birincilik, ikincilik, üçüncülük ve teşvik ödülleri verilecektir. Kazanan projelere aşağıda belirtilen miktarlarda para ödülü ve başarı belgesi, ayrıca sergiye katılan tüm öğrencilere ve danışman öğretmenlere katılım belgesi verilecektir.

19- Yurt dışında ülkemizi temsil etmek üzere seçilen projelerin tüm masrafları proje sahiplerinin kendilerine aittir. İtiraz hakları yoktur.

20- Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve sergi süresince organizasyon komitesinin belirlediği kurallara uymayan projeler elenecektir. Tüm proje sahipleri Milli Eğitim Bakanlığı Yönetmelikleri çerçevesinde hareket etmek zorundadırlar.

21- BUCA IMSEF organizasyonu ücretsizdir.

BUCA IMSEF Müzik-Piyano Kategorisi Yarışma Şartnamesi

Genel Kurallar:

1- Yarışmaya, ülkemizde eğitim alan lise ve dengi okul öğrencileri katılabilir.

2 - Yarışmaya resmi-özel konservatuvarlarda eğitimine devam eden tam zamanlı öğrenciler katılamaz.

3- Yarışmaya başvurular bireyseldir. Finalist öğrenciye bir yetişkin eşlik edebilir.

4- Ön kayıtlar www.bucaimsef.org internet sitesi üzerinden başvuru formunu doldurup mp4 formatında 3 dakikalık, video yüklenerek yapılacaktır. Yüklenecek videonun çözünürlüğü 480p, boyutu maksimum 100 MB olmalıdır.

5 Tüm katılımcılar çalacakları programı ve çalacakları eserlerin sürelerini başvuru formunda belirtmek zorundadır. Ön eleme video yoluyla yapılacaktır ve kayıtta kullanılan eserler yarışmada da seslendirilebilir. Yarışmacı yollayacağı video eseri seçme konusunda serbesttir.

6- Katılımcı sadece tek bir video gönderme hakkına sahiptir.

7- Yarışmada çalınacak eserlerin ezber olması zorunludur.

8- Kolaylaştırılmış ve kısaltılmış parçalar dikkate alınmayacaktır.

9- Yarışmada klasik döneme ait bir eserin bir bölümü, romantik döneme ait bir eser ve yarışmacının belirlediği yavaş olmayan herhangi dönemden bir eser toplamda 3 eser çalınacaktır.

10- Yarışmada çalınacak eserlerin toplamı 15 dakikayı geçmemelidir.

11- Finalistler, Müzik-Piyano alanında uzman üniversite öğretim üyeleri ve piyanistlerden oluşan jüri tarafından değerlendirilecektir.

12- Performansların değerlendirilmesinde sesleri doğru çalma, ritim kümelerini doğru çalma, iki el eşgüdümü, bütünlük, tempo devamlılığı ve yorum-teknik gibi kriterler esas alınacaktır.

13- Piyano yarışmasında birincilik, ikincilik, üçüncülük ve teşvik ödülleri verilecektir.

14- Organizasyon boyunca öğlen ve akşam yemekleri kurumumuzca karşılanacaktır.

15- Program boyunca konaklama masrafları (bir öğrenci, 1 yetişkin) kurumumuzca karşılanacaktır.

16- BUCA IMSEF organizasyon komitesi tüm kategorilerde görüntü ve ses kaydı yapacaktır. Yapılan kayıtların kullanımı ve mülkiyet hakkı saklı tutulur. Katılımcılar bu kayıtlar üzerinde herhangi bir ücret ve hak talep edemez.

17- Organizasyon komitesi izni dışında hiç kimse yarışmanın yapılacağı salonda ses ve görüntü kaydı yapamaz.

18- Jürinin verdiği karar esastır. Değerlendirme sonuçlarına itiraz hakkı yoktur.

19- Yarışmacılar etkinlik süresince görevlilerin yaptığı uyarılara uymak zorundadırlar.

20- Genel yarışma düzenini bozan ve yarışma programını aksatan katılımcılar diskalifiye edilecektir.

21- BUCA IMSEF organizasyon kurulu kurallarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

22- Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve yarışma süresince organizasyon komitesinin belirlediği kurallara uymayan projeler elenecektir. Tüm proje sahipleri Milli Eğitim Bakanlığı Yönetmelikleri çerçevesinde hareket etmek zorundadırlar.

23- BUCA IMSEF organizasyonu ücretsizdir.

Şimdi Kayıt Olun
Şimdi Kayıt Olun