Bilgisayar - Matematik

OKSEF | Bilgisayar - Matematik

MATEMATİK, biçimlerin, sayıların ve niceliklerin yapılarını, özelliklerini, aralarındaki bağıntıları tümdengelimli akıl yürütme yoluyla inceleyen disiplindir. Bu özellikleriyle matematik “bilimin dili” olarak da tanımlanır. Başlıca alt dalları Analiz ve fonksiyonlar teorisi, cebir, geometri, topoloji olarak sıralanabilir. Matematik var olan her şeyi modelleyebilmek için en iyi yoldur. Bilgisayar ve yazılım tasarımında bu dil kullanılarak gerekli modellemeler gerçekleştirilir. Bu sayede belirli bir problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için çizilen soyut matematiksel yapılar oluşturulur. Bu yapıların aktarılabileceği, saklanabileceği ve algoritmalarla otomatik olarak işlenebileceği makineler olan bilgisayarlar kullanılmaktadır. Günümüzde özellikle bilgisayar ve yazılımın modellemeyle birleşmesiyle geliştirilen 3D (Üç boyutlu) yazıcı teknolojisi; sanayi, tıp, endüstri ve uzay gibi birçok alanda çok önemli teknolojik ilerlemeye yol açmaktadır.

Şimdi Kayıt Olun
Şimdi Kayıt Olun