BUCA IMSEF Başkanı Ümit KARADEMİR

OKSEF | BUCA IMSEF Başkanı Ümit KARADEMİR

Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi olarak ülkemizde, bilim ve teknoloji ışığında ülkemizin dört bir yanında proje üreten, değişime ve gelişime açık, sorgulayan, sanat alanında kendini geliştirmek isteyen, araştırmayı temel ilke edinen gençleri ve öğretmenlerini bir araya getirerek bilimsel bilgilerini paylaşmayı ve toplumsal sorumluluklarını geliştirmeyi amaç edindik. Bu amaç doğrultusunda fizik, kimya, biyoloji, mühendislik-enerji, matematik-bilgisayar ve müzik alanlarında yaptıkları araştırma projelerini sergilemeleri için Ege'nin incisi güzel İzmir'de onları bir araya getirmeyi hedefliyoruz. 

"Tüm umudum gençliktedir, gelecek gençlerindir" diyen büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılâplarının ışığı altında gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz bu organizasyonu; gençleri yarıştırmak değil genç beyinleri düşünmeye, gözlemlemeye, merak etmeye, merak ettiklerini araştırmaya güdülemek, ortaöğretim öğrencilerinin bilimsel araştırma ilkelerini ve metodolojisini öğrenmelerini sağlamak, bilimsel anlamda yetenekli gençleri erken keşfederek ödüllendirmek ve bu yönde gelişmelerini sağlamak, toplumsal sorumluluk bilinci yaygınlaştırmak, sanat dallarındaki yeteneklerini keşfetmek ve desteklemek ilkesinden yola çıkarak hazırladı. 

Bizden öncekiler tarafından acımasızca tüketilen, küresel ısınma tehlikesinin görmezden gelinerek, barışçıl yaklaşımlardan uzaklaşarak, halen tüketilmeye devam edilen dünyamızın; gelecek nesillere yaşanabilir bir şekilde bırakılması, hepimizin görevidir. Unutmayalım ki, üretim ve tüketimde ortaya çıkan olumsuzluklar gençlerimizin bilimsel araştırmalar sonucu ulaşacakları bilgilerle ve sanat alanında yapılacak farkındalıklar ile giderilebilir. İşte bu bağlamda fizik, kimya, biyoloji, mühendislik-enerji, matematik-bilgisayar ve müzik alanlarında yenilikçi yaklaşımlarla yaratılan projeler çok önemli ve anlamlıdır. Çünkü geleceği etkileyecek kişiler, yenilikleri izleyenler değil yapacak olanlardır. 

Bilgi kuvvettir. Bunun bilincinde olan gelişmiş toplumlar da bilime yaptıkları katkılarından dolayı övünürler. Çünkü sahip oldukları bilgilerle ve yaptıkları bilimsel ve teknolojik araştırmalarla öteki uluslara karşı siyasi ve ekonomik bir üstünlük sağlarlar. Günümüzde ülkelerin gelişmişlik düzeyleri bilim ve teknoloji üretimindeki yerleri ile belirlenmektedir. Bilimi ve çağımızda bilimle iç içe geçmiş olan teknolojiyi üretebilmek, bilimsel düşünceyi ve bilimsel yöntemi bir yaşam biçimi olarak kavramaya bağlıdır. 

Bilimsel yöntem, gözlemler sonucunda varsayımlar kurma ve daha sonra bu varsayımları deneysel yoldan sınama üzerine dayanmaktadır. Deneysel yoldan doğrulanamayan ya da çürütülemeyen varsayımlar "bilimsel varsayımlar" olamadığından bilimin kapsamı içine girmezler. Bilimsel yöntem ve bilimsel düşünce ancak yaşanarak öğrenilebilir ve bir yaşam biçimine dönüştürülebilir. Yaşamla iç içe geçmiş olan nano teknolojiyi bu kadar ilginç kılan unsur atomları ve molekülleri kontrol etme ilkesine dayanması, nano boyuttaki malzemelerin makro dünyadan daha farklı davranmalarıdır. 

‘Uygarlık doruğunun merdiveni sanattır. Bir millet sanattan ve sanatkârdan mahrumsa tam bir hayata malik olamaz. Böyle bir millet bir ayağı topal, bir kolu çolak, sakat ve alil bir kimse gibidir. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur.’ diyen Yüce Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bu alandaki fikirleri ışığında da organizasyonumu kapsamında Müzik alanında gençlerin yeteneklerini keşfetmelerini, bu alanda desteklenmelerini hedefledik.

Değerli öğretmenler, sevgili gençler! Bilimsel düşünceyi benimsemiş, bilimsel kültürü özümsemiş ve sanat dallarında kendi geliştirmiş Türk insanı olarak ülkemize ve dünyamıza yeni ufuklar açıyorsunuz. Yaratıcı düşünceleriniz, bilimsel anlayışınız ve yetenekleriniz için sizleri kutluyor, projelerinizin bilim ve teknolojik gelişmelere, sanat alanında gelişime ışık tutması ümidiyle hepinize başarılar diliyorum.

 

Ümit KARADEMİR

Şimdi Kayıt Olun
Şimdi Kayıt Olun