Şartname

Yarışma Şartnamesi

BUCA BELEDİYESİ BUCA BİLİM VE SANAT MERKEZİ
BUCA IMSEF ULUSLARARASI MÜZİK, BİLİM, ENERJİ VE MÜHENDİSLİK FUARI ŞARTNAME VE EKLERİ

YARIŞMA ADI: 

Madde 1:
BUCA IMSEF (Buca International Music Science Energy Engineering Fair) Uluslararası Müzik, Bilim, Enerji Ve Mühendislik Fuarı

YARIŞMA KONUSU: 

Madde 2:
Gençlerin müzik ve bilim alanlarında gelişmelerini sağlamak.

YARIŞMANIN AMACI:

Madde 3:
BUCA IMSEF, bilim dilini genç yaşlarda öğretmeyi, dünya çapında aynı yaş grubundan gençleri bir araya getirerek bilimsel ve kültürel paylaşımlar yapmalarını sağlamayı, küçük yaşta farklı sanat dallarına yeteneği olan çocukların keşfedilmesi ve yeteneklerinin ortaya çıkarılmasını böylece "Geleceğin Bilim İnsanları" ve "Geleceğin Sanatçıları" olarak yetişmelerini sağlamak.

YARIŞMANIN TÜRÜ:

Madde 4:
Müzik, Bilim, Enerji ve Mühendislik Fuarı

YARIŞMANIN HEDEF KİTLESİ:

Madde 5:
Ülkemizde eğitim alan resmi ve özel lise ve dengi okul öğrencileri

DAYANAK

Madde 6:

 • 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
 • 05/12/1951 tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
 • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 • Milli Eğitim Bakanlığı Lise Kurumları Yönetmeliği
 • Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
 • Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlikler İzin Yönergesi

BAŞVURU ŞARTLARI

Madde 7

Yarışmanın Dalları:
1. Fizik 
2. Kimya
3. Biyoloji       
4. Enerji - Mühendislik
5. Matematik-Bilgisayar
6. Müzik-Piyano

Genel Şartlar:

 1. Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve yarışma süresince organizasyon komitesinin belirlediği kurallara uymayan yarışmacılar elenecektir. Yarışmacılar Milli Eğitim Bakanlığı Yönetmelikleri çerçevesinde hareket etmek zorundadırlar.
 2. Yarışmaya, Türkiye’deki Resmi-Özel Lise ve dengi okullarda eğitim alan öğrenciler katılabilir.
 3. BUCA IMSEF organizasyon komitesi tüm kategorilerde görüntü ve ses kaydı yapacaktır. Yapılan kayıtların kullanımı ve mülkiyet hakkı saklı tutulur. Katılımcılar bu kayıtlar üzerinde herhangi bir ücret ve hak talep edemez.
 4. Organizasyon komitesi izni dışında hiç kimse yarışma sırasında ses ve görüntü kaydı yapamaz.
 5. Yarışmacılar etkinlik süresince görevlilerin yaptığı uyarılara uymak zorundadırlar.
 6. Genel yarışma düzenini bozan ve yarışma programını aksatan katılımcılar diskalifiye edilecektir.
 7. BUCA IMSEF organizasyon kurulu kurallarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Fizik, Kimya, Biyoloji, Enerji -Mühendislik, Matematik-Bilgisayar Kategorilerine Başvuracak Adaylar için başvuru koşulları:

 1. Araştırma projeleri Fizik, Kimya, Biyoloji, Enerji-Mühendislik, Matematik-Bilgisayar alanlarında olacaktır.
 2. Yarışmaya her öğrenci ancak bir proje ile katılabilir. Projeler bir öğrenci ya da grup (maksimum 3 öğrenci, 1 öğretmen) olarak hazırlanabilir.
 3. Yarışmada ulusal ve uluslararası projeler birlikte değerlendirilecektir.
 4. Yarışmaya başvuruda proje raporu Türkçe ya da İngilizce olarak yüklenebilir. Proje özeti İngilizce olmak zorundadır.
 5. Proje sunumları İngilizce olmak zorundadır. Sunumlar bilgisayar ortamında hazırlanacak ve proje sunumları jüri odasında yapılacaktır.
 6. Organizasyon süresince 2 gece konaklama (22-23 Kasım 2023) masrafları (proje başına en fazla üç öğrenci, 1 öğretmen) kurumumuzca karşılanacaktır. Organizasyona gidiş ve dönüş yol masrafları katılımcıya aittir.
 7. BUCA IMSEF organizasyonu sonucunda jüriler tarafından yurt dışında ülkemizi temsil etmek üzere seçilen katılımcıların tüm masrafları kendilerine aittir. İtiraz hakları yoktur.
 8. Proje raporu, mutlaka Amaç, Giriş, Materyal ve Yöntem, Sonuç, Tartışma, Kaynakça, Teşekkür başlıklarını içermelidir. Rapor yazımı www.bucaimsef.gov.tr adresinde belirtilen kurallara uygun olarak yapılmalıdır. Proje özeti 250 kelimeyi geçmemelidir.
 9. Tüm katılımcıların projeleri, seçtikleri çalışma alanına uygun olmalıdır. Projeler bilimsel yönteme uygun olarak yapılmalıdır. Projelerin sadece gösteriden, kavramların açıklanmasından, model ya da kitlerden oluşması uygun değildir.
 10. Hayvan deneyi içeren projeler yapmayı planlayan öğrenciler deneylerinde omurgalı hayvanlar kullanmak yerine, olası tüm diğer alternatifleri gözden geçirmelidir. Önerilen bazı alternatifler aşağıda verilmiştir. Omurgalı hayvan deneyi içeren projeler kabul edilmeyecektir.
 • Omurgasız hayvanlar (örneğin protozoa, daphnia, planaria, böcekler),
 •  Zebra balığı ve kurbağa,
 • Bitkiler, mantarlar ve mayalar,
 • Hücre ve doku kültürleri,
 • Mikroorganizmalar,
 • Matematik veya bilgisayar modelleri.
 1. Tüm projeler etik kurallara uygun olmalıdır.
 2. Proje sahibi öğrenciler BUCA IMSEF’e daha önce katıldıkları bir projenin içeriğini değiştirmeden, başlığı, başvuru alanını veya kelime değişimleriyle tekrar sunmamalıdır.
 3. Projeler, üniversite öğretim üyelerinden oluşan jüri tarafından değerlendirilecektir. Jüri, projenin içeriğine göre projenin bilim alanını değiştirebilir.
 4. Projelerin değerlendirilmesinde yaratıcılık ve orijinallik, literatür taraması, bilimsel düşünce, bilimsel yöntem, veri yönetimi, sonuç, uygulama, araştırma becerisi ve çaba, projenin anlaşılması gibi kriterler esas alınacaktır.
 5. Projelerin değerlendirilmesinde jürinin verdiği karar esastır.
 6. Yöneltilecek her türlü itiraz yarışmanın sonuçlanması tarihinden itibaren 7 iş günü içerisinde iletişim bilgileri, talep veya itiraz konusu açıkça belirtilmek koşulu ile yazılan dilekçeler info@bucaimsef.org adresine gönderilecektir. Bunun dışında yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
 7. Proje başvuruları online olarak web sayfasından (www.bucaimsef.org) yapılacaktır. Eksik olan proje başvuruları dikkate alınmayacaktır. Proje başvurularının en geç 16.10.2023 tarihine kadar yapılması gerekir.
 8. Sergilenmeye değer görülen projeler web sayfasında (www.bucaimsef.org) duyurulacak ve proje sahipleri mail yoluyla bilgilendirilecektir.
 9. Proje yarışması, 22-24 Kasım 2023 tarihleri arasında İzmir-Buca’da yüz yüze olarak gerçekleşecektir. Sergi alanında kullanılacak masa ve panolar kurumumuz tarafından sağlanacaktır. Stant boyutlarına ve poster ölçülerine web sayfasından (www.bucaimsef.org) ulaşılabilir.
 10. Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler ile projelerinin kopyalanması ve her türlü medyada kullanılması için izin başvurusu isteyen proje sahiplerinin, projeler sergilenmeden önce patent başvurusunda bulunması önerilir. Yarışmada çekilen tüm görüntülerin ve bilgilerin kullanım hakları kurumumuza aittir.
 11. Sunumlar bilgisayar ortamında hazırlanacak ve proje sunumları jüri önünde yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir.
 12. Yarışmaya katılım aşamasında başvuru yapan engelli yarışmacıların başvuru formunda durumlarını beyan etmeleri halinde yarışmanın tüm süreçlerinde (kayıt, katılım, ödül töreni gibi…) ihtiyaç duyulması muhtemel yardım imkânları sunulacak, talepleri karşılanacaktır.

Müzik-Piyano Kategorisine Başvuracak Adaylar için başvuru koşulları:

 1. Yarışmaya resmi-özel konservatuvarlarda eğitimine devam eden tam zamanlı öğrenciler katılamaz.
 2. Yarışmaya başvurular bireyseldir. Finalist öğrenciye bir danışman eşlik edebilir.
 3. Ön kayıtlar www.bucaimsef.org internet sitesi üzerinden başvuru formunu doldurup mp4 formatında 3 dakikalık, video yüklenerek yapılacaktır. Yüklenecek videonun çözünürlüğü 480p, boyutu maksimum 100 MB olmalıdır.
 4. Tüm katılımcılar çalacakları programı ve çalacakları eserlerin sürelerini başvuru formunda belirtmek zorundadır. Ön eleme video yoluyla yapılacaktır ve kayıtta kullanılan eserler yarışmada da seslendirilebilir. Yarışmacı yollayacağı video eseri seçme konusunda serbesttir.
 5. Katılımcı sadece tek bir video gönderme hakkına sahiptir.
 6. Yarışmada çalınacak eserlerin ezber olması zorunludur.
 7. Kolaylaştırılmış ve kısaltılmış parçalar dikkate alınmayacaktır.
 8. Yarışmada klasik döneme ait bir eserin bir bölümü, romantik döneme ait bir eser ve yarışmacının belirlediği yavaş olmayan herhangi dönemden bir eser toplamda 3 eser jüri önünde yüz yüze olarak çalınacaktır.
 9. Yarışmada çalınacak eserlerin toplamı 15 dakikayı geçmemelidir.
 10. Projelerin değerlendirilmesinde jürinin verdiği karar esastır.
 11. Yöneltilecek her türlü itiraz yarışmanın sonuçlanması tarihinden itibaren 7 iş günü içerisinde iletişim bilgileri, talep veya itiraz konusu açıkça belirtilmek koşulu ile yazılan dilekçeler info@bucaimsef.org adresine gönderilecektir. Bunun dışında yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

TELİF HAKKI

Madde 8:

Yarışmada ortaya çıkarılan eserlerin telif hakkı eser sahibine aittir.

Organizasyon Komitesi telif haklarıyla ilgili tüm işlemleri 05.12.1951 tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 22.12.2016 tarih ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanuna uygun olarak yürüteceğini taahhüt eder.

Eserlerin organizasyona gönderilme sürecinde fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi durumunda bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki ve mali sorumluluk ihlal edene ait olup organizasyon komitesinin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Şimdi Kayıt Olun
Şimdi Kayıt Olun